Access Kontrol / Geçiş Kontrol Sistemi

Kontrol edilmesi istenen geçiş noktalarının veya kapıların, kart, parmak izi veya el haritası, göz gibi kişiye ait diğer biometrik özellikleri okuyabilen terminaller vasıtasıyla geçiş için açılmasını veya geçiş yetkisi olmayan kart sahibine açılmamasını kontrol eden sistemdir.
Dış noktalarda geçiş kontrolleri geçiş turnikeleri ile, iç mekanlardaki kapılarda ise kapılara takılan elektromanyetik kilitler vasıtasyla yapılabilir.
Sistem kapsamındaki bir kontrol noktasında kartını veya parmak izi vs., okutan kişiye ORBAY ACCESS sisteminin geçiş izni vermesi aşağıdaki kontrollere bağlıdır;
* Okutulan kart veya parmak izi ORBAY ACCESS'in kullandığı o noktadaki Proximity ve parmak izli veya diğer kontrol ünitesine tanıtılan
* PIN (Eğer kullanımdaysa) ile okutma bilgisi birbirine uyumlu mu?
* Okutma tarih ve zamanı, kart veya parmak izi geçerlilik süresi içerisindemidir?
* Okutma tarih ve zamanı, ait olduğu Access Grubu için tanımlanan zaman kuşakları içerisindemidir?
* Anti-passback (belli bir süre içerisinde tekrar geçiş) uygulamasına tabimidir?
Bu kontrollerin tamamına pozitif cevap verilmesi durumunda kişiye geçiş yetkisi verilir. Aksi takdirde geçiş verilmez. Geçiş verilen veya verilmeyen tüm haraket bilgileri kontrol ünitesi üzerindeki hafızada tutulur. Bu bilgiler anında (on-line) veya daha sonra (off-ine) olarak sistemdeki bir bilgisayar üzerindeki merkezi bir veritabanına aktarılır ve raporlanabilir.

ÖZELLİKLER:
* İstenilen noktadaki turnike veya kapı okuyucu terminal ve bağlı olduğu kontrol ünitesi tarafından kumanda edilir.
*Kuruluş içerisindeki tüm geçiş noktaları tek bilgisyar üzerinden online veya offline olarak kontrol edilebilir.
* Kişilerin hangi noktalardan, haftanın hangi gününde veya tatil günlerinde, hangi saatler arasında geçiş yapabileceği merkezi bilgisayar üzerindeki ORBAY ACCESS üzerinde Yetki Seviyesi olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamalar tek merkezden iligili tüm kontrol ünitelerine yüklenebilir.
* Kuruluş içerisindeki tüm geçiş noktalarında oluşan olumlu veya olumsuz geçiş haraket bilgileri merkezi veritabanına online veya offline olarak aktarılabilir. * ORBAY PDKS sistemine tanımlı geçiş noktalarında toplanan bilgiler PDKS sistemine on-line olarak aktarılabilir.
* Kişinin en son 10 veya istenilen sayıdaki geçiş haraketleri, zaman ve nokta bazında yetkili kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

SİSTEM OLUŞUMU :
 Altyapı:
Ana bilgisayar ile terminaller arasında kablo, mevcut ethernet hattı, modem ile dial-up veya GSM üzerinden iletişim.
 Donanım:
Parmak izi,Proximity veda biometrik bir terminal.
RS232 / RS485 çeviriciler, hat kuvvetlendiriciler
 Kimlik:
Proximity, barkod, manyetik veya akıllı kart.
Parmak izi
 Yazılım -On-line Bilgi Toplama:
ORBAY ACCESS/Online Bilgi Toplama modülü
 Yazılım – ORBAY ACCESS:
Ana bilgisayar üzerine kurulu program.
Kimin hangi kapıdan, hangi zaman aralığında, kaç defa geçiş yapabileceğini Yetki Seviye bazında tanımlama.
Raporlama
On-line geçiş izleme
ORBAY PDKS sistemi ile entegre çalışma

Spor Merkezleri ve Klüp Üyelik Takibi:
Parmak izli,Proximity kart okuyuculu ORBAY Access Üye Takibi sisteminin amacı Spor Merkezleri ve Üye takibinin yapıldığı yerlerde geçiş düzenini sağlamak. Üyelere verilen kartlarla ziyaret saatleri belirlemek ve istenilen saatler dışında girişleri engellemek.
Bilgisayar desteği ile giren üyenin abone olduğu Aktiviteleri izlemek.
Giriş esnasında üyelik sürelerini ve ödemelerini izlemek.
İstenilen noktadan, son giriş yapanların listesini , giriş saatlerini ve katıldığı aktiviteleri gerçek zamanlı takip etmek.
Gerçek zamanlı bilgi ve rapor almak.